Live

Live sa používa ako označenie audio alebo audiovizuálneho záznamu koncertu alebo iného živého vystúpenia.