Insert

Vložené materiály, ako napr. Reprodukcie fotografií, karta s textami piesní a pod.